Клуб “персей”

За своята 20-годишна история Народна астрономическа обсерватория ‚Галилео Галилей“ се е утвърдила като институция в североизточна България за популяризация на астрономическата наука, за откриване на астрономи любители и за по-нататъшното им развитие до професионално ниво. Тази институция работи активно, както за разпространение постиженията на науките астрономия и космонавтика, така и за ефективно осмисляне на свободното време на учениците и младите хора от града. Ежегодно през звездната зала преминават десетки ученици и граждани, като за 15 години техният брой надхвърля 10 000 души. Предлаганите 32 лекции подпомагат усвояването на знания по околен свят, човек и природа, география, физика, астрономия, биология и философия  за ученици от детската градина  до единадесети клас.

Астрономическата обсерватория е утвърдена, като единственото място в региона, в което се извършва масова работа по обучение и разбиране на науките за небесните тела и Вселената сред всички възрастови групи ученици, както и граждани. За това помагат дискусиите, семинарите, лекториите, срещите с изтъкнати учени от страната и чужбина. В помощ на обучението са и създаденият географски комплекс, който включва сбирка от минерали, скали и учебна метеорологична площадка. Активните  членове на астроклуб “Персей”, подпомагат и обогатяват  дейността на обсерваторията, като сътрудници.

Паралелно с учебната и популяризаторската работа, в Обсерваторията се извършва и изследователска дейност. През изминалите 18 години голям брой кръжочници имат участия в редица изследователки проекти и публикации в международни и национални прояви, като конкурси, конференции, семинари и дискусии. Тя става естествен център за пристрастените към науката за Вселената – хора на всякаква възраст, които се обучават и участват в астрономически наблюдения, давайки свой принос за развитието на науката.

→ КАК ДА СЕ ЗАПИША ? 

1. Изтегли заявлението от горния бутон;

2. Попълни данните заедно с родител;

3. Изпрати заявлението по удобен за теб начин – подписано и сканирано /а може и под формата на снимка/ на имейл                                     info-1900527@edu.mon.bg или посети на място НАО “Г. Галилей” /ул. “Петър Бояджиев” 29 А /

Дейноститте на Клуб “ПЕРСЕЙ” се реализират през учебно време, след уточнен график.

ГРАФИК на клуба за учебната 2023/2024 г. – очаквайте през м. септември 2023 г.