Астрономията около нас – 2021

Областен ученически конкурс

посветен на 60-годишнината от полета на първия човек в Космоса

снимка: Wikipedia


През 2021 г.  отбелязваме  едно от най-големите постижения на човечеството – полетът на първия човек в Космоса преди 60 години. През далечната 1961г корабът „Восток”, пилотиран от летеца космонавт Юрий Гагарин, извършва една пълна обикалко на Земята. Преди това идеята за пътуване в Космоса е била повече научна фантастика, отколкото реална възможност. За съвсем кратко време в мащабите на човешката история, хората осъществяват огромни крачки в технологиите, които са позволили на привидно невъзможното да се превърне в реалност.

В исторически план астрономическото познание, като естествознание и изучаване на природата, възниква най-рано. С равитието на научните познания и еволюцията на човешката цивилизация се отделят останалите науки. Необходимостта от научно обяснение на астрономическите наблюдения дава тласък за развитието на матетематиката, физиката, естествознанието и др. По-късно,  през епохата на Ренесанса редица прородни науки, симбиотично с астрономията изживяват своя възход. До края на 20 век вече се появяват специфични подобласти на астрономията, като: астрофизика, астрохимия, астробиология, аероинженерство, археоастрономия, радиоастрономия и др.

Често съвременния човек си задава въпросите: Защо да изследваме Космоса? Кому са нужни познанията за далечни звездни светове? Отговорите на тези въпроси, идват с множеството открития, направени при и за нуждите на космическите изследвания, които използваме в ежедневието си. В настоящето връзката на астрономията с всички аспекти на човешкия живот е силна и активна, но и нейните постижения са намерили щироко приложение  и правят живота на хората по-лесен и комфортен. Ярък пример в подкрепа на това, са космическите технологии в телекомуникациите, метеорологията, икономика (козметика, памперси, сушени храни, спортно оборудване, хромирани принадлежности и др.) и пр. Изследването на Космоса позволява на хората да иновират в здравеопазването, енергетиката и околната среда и в много други области.

 Не на последно място, науката астрономия ни помага да си сътрудничим и да защитим нашата планета и продължава  да ни вдъхновява да мислим извън рамките на възприятията си. Постиженията на космическата наука ни показаха, че можем да направим невъзможното възможно.  Тя е една от малкото науки, която и в момента извършва бурни открития (действащи космически мисии до планети, спътници и малки тела, космиески телескопи „Хъбъл“, „Кеплер“, „Спитцер“, Международна космическа станция, наблюдения на близкоземни обекти и пр.), но и в която непрофесионалистите продължават да играят активна роля, особено при откриването и изучаването на краткотрайни явления. Астрономите любители са допринесли в значителна степен за извършването на важни астрономически открития. В съвременни глобализиран свят на дигитални връзки, не са един и два примерите, в които дори ученически екипи стават откриватели на нови космически обекти, работят в координация с научни екипи и получават достъп до масивни бази данни на големи телескопи.


В тази връзка Регионално управление на образованието – гр. Силистра, съвместно с Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“ – Силистра, организират Областен ученически конкурс на тема: Астрономията около нас.

Регламент за конкурса можете да намерите ТУК!

За да участвате, следва да попълните и предварителна Заявка: