Народна астрономическа обсерватория “Галилео Галилей” се намира в гр.Силистра. Създадена е през 1991 година и вече 20 години е с отворени врати за малки и големи ученици и граждани.

Открийте света на астрономията

Какво предлага Народна астрономическа обсерватория “Галилей Галилей”?

  • популяризация на астрономията, космонавтиката и природните науки сред широки обществени слоеве;
  • за астрономическо образование;
  • научна дейност на професионално и ниво астрономи-любители (ученици, студенти и граждани);

История на обсерваторията в Силистра

Идеята за изграждане на астрономическа обсерватория в град Силистра, възниква през 80-те години на 20 век. Обсерваторията отваря врати за първите си посетители на 11 август 1999г. по време на пълно слънчево затъмнение, когато е извършено и първото астрономическо наблюдение.

 

Народна астрономическа обсерватория ‚Галилео Галилей“ е институция в североизточна България за популяризация на астрономическата наука, за откриване на астрономи любители и за по-нататъшното им развитие до професионално ниво. Тази институция работи активно, както за разпространение постиженията на науките астрономия и космонавтика, така и за ефективно осмисляне на свободното време на учениците и младите хора от града. Ежегодно през звездната зала преминават десетки ученици и граждани, като за 15 години техният брой надхвърля 10 000 души.

Имате нужда от информация? Свържете се с нас!

Може да посетите Народна астрономическа обсерватория “Галилео Галилей”, както следва:

В учебно време, съгласно седмичното разписание / ВИЖ /

През ваканцията  – след заявка и предварително организирано групово  посещение.

Заявки се приемат на телефон: 0894 419 593  ( Нели Иванова, директор на НАО )

или чрез формата по-долу: