Бюджет

2024 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Начален план на бюджет – приходи 2024

Начален план на бюджет – разходи 2024


2023 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет на приходите и разходите ДД /Държавни дейности/ към 30.06.2023

Отчет на приходите и разходите ДОФ /Дофинансиране/ към 30.06.2023

Начален бюджет – ДД /Държавни дейности/ 2023

Начален бюджет – Д /Дофинансиране/ 2023

Начален бюджет – МД /Местни дейности/ 2023

2022 година


Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. /защитен файл/


Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. /защитен файл/


Отчет на приходи и разходи – Дофинансиране /Д/ към 30.06.2022

Отчет на приходи и разходи – Държавна дейност /ДД/ към 30.06.2022


Начален бюджет – ДД /Държавни дейности/ 2022

Начален бюджет – Д /Дофинансиране/ 2022

Начален бюджет – МД /Местни дейности/ 2022


2021 година

Отчет на приходи и разходи – държавна дейност към 31.12.2021 г.

Отчет на приходи и разходи – местна дейност към 31.12.2021 г.


Отчет на приходите към 30.09.2021 г.

Отчет разходите към 30.09.2021 г.


Отчет към 30.06.2021 г. – всички разходи

Отчет към 30.06.2021 г. – всички приходи

Отчет към 30.06.2021 г. – обща част


Отчет към 31.03.2021 г.

Начален бюджет – ДД /Държавни дейности/ 2021

Начален бюджет – Д /Дофинасиране/ 2021

Начален бюджет – МД /Местни дейности/ 2021